Publicerad 20 oktober 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2022–2025

Cirkulär 22:37: Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 22:28) är den viktigaste förändringen att vi nu räknar med svagare konjunktur och högre priser. Båda dessa faktorer drar ner det reala skatteunderlaget 2022–2024.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.