Publicerad 25 augusti 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2022–2025

I cirkulär 22:28 presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, preliminär kostnadsutjämning 2023, kommunal verksamhet/sammanvägt prisindex, inflationens påverkan på avtalspensionerna samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.