Publicerad 28 april 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2022–2025

I cirkulär 22:15 presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, ny befolkningsprognos, preliminär kostnadsutjämning 2023, reviderad LSS-utjämning 2022, preliminär LSS-utjämning 2023, kommunal verksamhet/ sammanvägt prisindex, förändring avtalspensioner och PO samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.