Publicerad 28 april 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2022–2025

Vår aktuella bedömning av skatteunderlaget visar sammantaget en starkare ökning än den vi publicerade i februari 2022. Det beror delvis på regeringens förslag om att omvandla reseavdraget till en skattereduktion. Dessutom räknar vi med större ökning av löneinkomster och i viss mån pensioner.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR