Publicerad 18 maj 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Arbetsdomstolens dom 2022 nr 29 om frågan om brandmän i beredskap enligt RiB har rätt till högre sysselsättningsgrad enligt 25 a § LAS

Arbetsdomstolen har meddelat dom i ett mål mellan Brandmännens Riksförbund (BRF) och Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (räddningstjänstförbundet). Räddningstjänstförbundet företräddes av ombud från SKR. Domen bifogas, se bilaga.

Målet gällde frågan om fyra brandmän i beredskap, anställda enligt kollektivavtalet Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB), var att anse som deltidsanställda arbetstagare med företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad enligt 25 a § lagen om anställningsskydd (LAS) och om de därmed hade företrädesrätt till anställning som heltidsbrandmän. Arbetsdomstolen fann att de fyra arbetstagarna var deltidsanställda i den bemärkelse som avses i 25 a § LAS och att arbetsgivaren bröt mot bestämmelsen genom att inte erbjuda dem någon av de lediga heltidsanställningarna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.