Publicerad 1 mars 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 21:55.

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen

Mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15. Parterna träffade den 20 december 2021 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2022-01-01.

Detta cirkulär innehåller avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen samt redogörelsetext för nämnda avtal. Redogörelsetexten beskriver nyheter och ändringar i HÖK T inklusive samtliga protokollsanteckningar.

Ändring av HÖK T medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Vincent Paciello Lundvall
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR