Publicerad 25 februari 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar i skollagen 1 juli 2021

I cirkuläret sammanfattas ändringar i både skollagen och lagen om införande av skollagen som trätt i kraft under 2021.

Registerutdrag ska inte längre lämnas utan i stället visas upp. Registerkontrollen utvidgas så att den omfattar även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vidare förtydligas att skyldigheten för den som är huvudman inom skolväsendet att se till att personal ges möjlighet till kompetensutveckling gäller all den verksamhet som huvudmannen är ansvarig för.

Det inrättas även en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar av personer som ska undervisa i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och samtidigt genomföra en högskoleutbildning i svenska som andraspråk eller motsvarande utbildning.

Den övergångsperiod under vilken det medges undantag för krav på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning förlängs till och med den 30 juni 2028.

Informationsansvarig

  • Christina Madfors
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.