Publicerad 21 april 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

2022 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2022

Den 19 april presenterade regeringen 2022 års ekonomiska vårproposition (2021/22:100) och vårändringsbudgeten för 2022 (2021/22:99). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2022–2024. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) egna kommentarer skrivs i kursiv stil.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.