Publicerad 13 december 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

I anslutning till kommunaliseringen 1991 av lärarpersonal träffades bland annat övergångsbestämmelser för arbetstagare grupp 1 som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. Se HÖK 18 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, Centrala och lokala protokollsanteckningar, Övriga anteckningar, punkten 11. Bestämmelsen finns i bilaga 4 till HÖK 07 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.

Informationsansvarig

  • Annika Bjursell
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.