Publicerad 21 december 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2022

SCB har presenterat utfallet av utjämningssystemet för 2022. Tabeller med utfall och beräkningsunderlag finns på SCB:s webbplats. Förändringarna enligt cirkulär 21:51 avser justering av anslaget för kommunalekonomisk utjämning, kostnadsutjämningen, LSS-utjämningen samt skattesats för 2022.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.