Publicerad 21 december 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Slutligt utfall av 2020 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2021, 2022 och 2023

I cirkulär 21:52 presenteras kommunvisa uppgifter för utfallet av fastighetsavgiften 2020 samt prognos för åren 2021–2023, för användning i budget och bokslut. Senaste prognosen för fastighetsavgiften presenterades i cirkulär 20:60.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.