Publicerad 17 september 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Riktlinjer för distansarbete är ersatt av 21:47.

Riktlinjer för distansarbete

Mellan parterna på svensk arbetsmarknad föreligger sedan 2003 en gemensam översättning av det europeiska ramavtalet för distansarbete. Avtalet implementerades, för Kommuner och Regioners del, genom en omformulering av en redan föreliggande skrivning i Huvudöverenskommelsen, HÖK.

I bilagorna till cirkuläret beskrivs distansarbete såsom det definierats utifrån det europeiska ramavtalet. Vidare innehåller bilagorna till cirkuläret SKR:s stöd för att ta fram riktlinjer och överenskommelse vid distansarbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.