Publicerad 24 maj 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Reviderad prognos för 2022 års kostnadsutjämning

I cirkulär 21:23 presenteras en reviderad prognos för 2022 års kostnadsutjämning. Cirkuläret innhåller:

  • Reviderad preliminär kostnadsutjämning 2022.
  • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset