Publicerad 21 december 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Redovisningsfrågor 2021 och 2022

Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2021 och inför redovisningen under år 2022 ges i cirkulär 21:50 en sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.