Publicerad 24 juni 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om Krislägesavtal KLA

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. Avtalet berör bland andra räddningstjänstpersonal, personal som arbetar med infrastruktur samt vård- och omsorgspersonal. Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.

Parterna har, utifrån de erfarenheter som har dragits i samband med Coronapandemin, enats om att göra ändringar i KLA. Ändringarna syftar till att öka skyddet för individer som arbetar under en långvarig kris och innebär bland annat att tiden då en individ kan gå på avtalet begränsas och vilan efter sista passet på avtalet utökas.

Bestämmelserna i överenskommelsen gäller från och med 2021-07-01. Detta innebär att bestämmelserna tillämpas på såväl pågående aktiveringar som aktiveringar som görs från och med 2021-07-01. Bestämmelserna tillämpas dock inte retroaktivt.

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Johannes Isaksson
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.