Publicerad 10 december 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI) för 2022

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december. Läs mer i cirkulär 21:46.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.