Publicerad 24 juni 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Kompletterande information gällande AB § 11, Disciplinpåföljd

Kompletterande förtydliganden som stöd i hur bestämmelsen gällande AB § 11 disciplinpåföljd bör tillämpas vad det gäller grunder för skriftlig varning, krav på utredning samt tidsfrister i relation till varning. Ytterligare information angående tillämpning av AB § 11 återfinns i kommentarerna till AB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.