Publicerad 8 april 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – träffade den 7 april 2021 en Huvudöverenskommelse, HÖK 21, med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Huvudöverenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m. I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns ändringar och nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor.

Rekommendation till beslut

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.