Publicerad 20 januari 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om att förlänga undantaget från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.