Publicerad 20 januari 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har förlängt överenskommelsen med AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om att frånvaro med vissa specifika ersättningar till riskgrupper under coronapandemin, ska vara semesterlönegrundande frånvaro. De specifika ersättningarna överenskommelsen innefattar är viss sjukpenning i förebyggande syfte samt viss smittbärarpenning.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset