Publicerad 17 november 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner
enligt SoL år 2022

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer i handläggningen av dessa ärenden.


Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2022.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset