Publicerad 21 september 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetpropositionen för 2022 samt höständringsbudgeten för 2021

Den 20 september presenterade regeringen budgetproposition för 2022(2021/22:1) och Höständringsbudget för 2021 (2021/22:2). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2022–2024 i cirkulär 21:34, med uppgifter om förstärkning av det generella statsbidraget, äldreomsorgslyftet, yrkesvux och skolmiljarden.

Cirkuläret har uppdaterats 2021-10-01. Sidorna 2, 6, 7 samt 11 till 18 är uppdaterade.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.