Publicerad 16 december 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2021–2024

I cirkulär 21:49 presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, definitivt beskattningsutfall för inkomståret 2020, befolkningsuppgifter per den 1 november 2021 och reviderad befolkningsprognos, kommunal verksamhet – sammanvägt prisindex, datum för utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2022 samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.