Publicerad 30 september 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2021–2024

I detta cirkulär presenterar vi regeringens fastställda uppräkningsfaktorer, ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall september, ny statsbidragsram, preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2022, preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2022, kommunal verksamhet sammanvägt prisindex, arbetsgivaravgifter och PO samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.