Publicerad 26 augusti 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2021–2024

I cirkulär 21:31 presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag. Jämfört med den prognos vi presenterade i april är den viktigaste förändringen att SKR nu räknar med starkare skatteunderlagstillväxt i år.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset