Publicerad 25 februari 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2021–2024

I detta cirkulär presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag. Jämfört med den prognos vi presenterade i december (cirkulär 20:57) räknar vi nu med starkare utveckling av skatteunderlaget 2020–2022 men svagare 2023.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset