Publicerad 30 november 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA med AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Överenskommelsen BEA 20 ersätter BEA T 17, i lydelse 2019-01-01, och gäller tillsvidare från och med den 1 december 2021 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader.

Tidigare har överenskommelse om BEA 20 träffats även med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, OFRs förbundsområde Läkare och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Se cirkulär 20:48 och 21:28.

Rekommendation till beslut

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.