Publicerad 23 juni 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA med OFRs förbundsområde Läkare och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Överenskommelsen BEA 20 ersätter BEA 06 i lydelse 2019-01-01 tecknad med ovan nämnda motparter och gäller tillsvidare från och med den 1 maj 2021 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader.

Tidigare har överenskommelse om BEA 20 träffats även med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, se cirkulär 20:48.

Rekommendation till beslut

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.