Publicerad 18 juni 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Beslut och justeringar i RIPS för år 2021

I cirkulär 21:27 beskrivs bakgrunden till 2021 års beslut om vilka antaganden som ska tillämpas för beräkning av pensionsskulden. Tidigare riktlinjer har justerats. SKR:s VD har fattat beslut om nya riktlinjer. Senaste utgåvan av riktlinjerna heter ”RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2021)” och finns att ladda ned i SKR:s webbutik.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset