Publicerad 29 mars 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar är ersatt av 22:13.

Visa det här daterade cirkuläret

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Regioner) och Trafikförsäkringsföreningen träffade 2005 ett avtal för beräkning av trafikskadeersättning vid skador på kommunala anläggningar förorsakade av oförsäkrade, okända eller utländska motorfordon. Avtalet avser också att ge en rekommendation till kommuner och försäkringsbolag vid reglering av trafikskador som orsakats av kända fordon. Enligt avtalet ska ersättningsbeloppen indexuppräknas en gång per år.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.