Publicerad 16 juni 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsanpassning AFS 2020:5

Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Arbetsanpassning som trädde i kraft den 1 juni 2021.

Informationsansvarig

  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset