Publicerad 16 april 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

2021 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2021

Den 15 april presenterade regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition (2020/21:100) och vårändringsbudget för 2021 (2020/201:99). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2021–2023. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) egna kommentarer skrivs i kursiv stil.

Detta cirkulär har uppdaterats 2021-05-04 angående arbetsgivaravgifter för unga.

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av satsningarna i vårändringsbudgeten:

  • 350 miljoner extra till skolan under 2021.
  • Matchningstjänster med mera utökas med 448 miljoner kronor 2021.
  • 1,1 miljarder extra under 2021 till vuxenutbildning.
  • 180 miljoner kronor till kommunala sommarjobb riktat till unga med socioekonomisk svag bakgrund år 2021.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.