Publicerad 16 april 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

2021 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2021

Den 15 april presenterade regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition (2020/21:100) och vårändringsbudget för 2021 (2020/201:99).Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2021–2023. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) egna kommentarer skrivs i kursiv stil.

Detta cirkulär har uppdaterats 2021-05-04 angående arbetsgivaravgifter för unga.

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av satsningarna i vårändringsbudgeten:

  • 350 miljoner extra till skolan under 2021.
  • Matchningstjänster med mera utökas med 448 miljoner kronor 2021.
  • 1,1 miljarder extra under 2021 till vuxenutbildning.
  • 180 miljoner kronor till kommunala sommarjobb riktat till unga med socioekonomisk svag bakgrund år 2021.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset