Publicerad 22 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021

SCB har presenterat utfallet av utjämningssystemet för 2021. Tabeller med utfall och beräkningsunderlag finns på SCB:s webbplats. Utfallet i inkomstutjämningen motsvarar det som SKR publicerade i de kommunvisa beräkningarna i cirkulär 20:57. Förändringarna enligt detta cirkulär avser kostnadsutjämningen, LSS-utjämningen, en liten justering av regleringsposten samt skattesatser i berörda kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.