Publicerad 9 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Sotningsindex 2020 är ersatt av 21:13.

Visa det här daterade cirkuläret

Sotningsindex 2020

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet 2020 kommer sent eftersom att avtalsrörelsen försköts pga pandemin. Berörda kommunerna uppmanas att så snart som möjligt justera taxorna utifrån indexet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.