Publicerad 22 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift, prognos 2020–2022

I detta cirkulär presenteras kommunvisa uppgifter för utfallet av fastighetsavgiften 2019 samt prognos för åren 2020–2022, för användning i budget och bokslut. Senaste prognoserna för fastighetsavgiften presenterades i cirkulär 19:60.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset