Publicerad 13 mars 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med berörda arbetstagarorganisationer om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA-avtalen, BAL-avtalen och BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset