Publicerad 13 mars 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med berörda arbetstagarorganisationer om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA-avtalen, BAL-avtalen och BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.