Publicerad 30 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och HÖK 18

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har enats med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd om kommande partsgemensamma arbeten samt ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) samt HÖK 18.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset