Publicerad 30 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och HÖK 18

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har enats med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd om kommande partsgemensamma arbeten samt ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) samt HÖK 18.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.