Publicerad 9 november 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) om PAN 20. PAN 20 innehåller bestämmelser om lön och allmänna anställningsvillkor. En sammanfattning av överenskommelsen ges nedan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.