Publicerad 30 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m.

Ett nytt Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR har tecknats. Avtalet gäller från och med 2020-05-01 och ersätter då KOM-KL.

Till grund för avtalet ligger KOM-KL Överenskommelse om omställningsavtal i lydelse 2016-12-07 samt Principöverenskommelse – lokala omställningsmedel, TLO-KL och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser (AB), se cirkulär 16:67.

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset