Publicerad 30 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m.

Ett nytt Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR har tecknats. Avtalet gäller från och med 2020-05-01 och ersätter då KOM-KL.

Till grund för avtalet ligger KOM-KL Överenskommelse om omställningsavtal i lydelse 2016-12-07 samt Principöverenskommelse – lokala omställningsmedel, TLO-KL och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser (AB), se cirkulär 16:67.

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.