Publicerad 4 november 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Cirkuläret Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB är ersatt av 20:61.

Visa det här daterade cirkuläret

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. I cirkuläret följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset