Publicerad 16 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI) för 2021

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december. I år påverkas OPI även av det engångsbelopp som alla anställda fått enligt avtal mellan Kommunal och SKR.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset