Publicerad 5 februari 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott

Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har fått frågor ur ett arbetsgivarperspektiv från medlemmar avseende hantering av en eventuell smittspridning på arbetsplatsen, samt hur verksamheten ska kunna fungera om arbetsplatsen under ett antal veckor drabbas av omfattande personalfrånvaro vid ett epidemi- eller pandemiutbrott. Cirkuläret innehåller även information om Arbetstagare som i arbetet vistas i epidemi- eller pandemidrabbade länder.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset