Publicerad 25 juni 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Information om statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen

Cirkuläret sammanfattar förfarandet runt statsbidrag för satsningen för att höja kompetensen och skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Vidare redogörs för SKR:s och Kommunals intentioner kopplat till satsningen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset