Publicerad 8 november 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFR Allmän kommunal verksamhet

Den 3/11 2020 enades parterna om ny HÖK 20 för OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Parter i denna Huvudöverenskommelse är SKR och Sobona samt OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV), dvs. Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet.

  • I HÖK 20 har parterna enats om ett 41 månader långt avtal med löpperiod 2020-11-01 till 2024-03-31. Avtalet är inte uppsägningsbart under avtalsperioden.
    Det innebär en lång avtalsperiod som ger möjlighet till verksamhetsutveckling.
  • Löneavtal (bilaga 1) gäller fr.o.m. 2020-04-01.
    Avtalet innebär retroaktiva lön från och med 1 april.
    Avtalet är utan angiven nivå och saknar således garanterat utfall.
  • Allmänna bestämmelser (bilaga 2) - AB 20 - gäller fr.o.m. 2020-11-01, där annat inte anges. O-tillägg räknas upp fr.o.m. 2021-04-01.

Detta cirkulär innehåller avtalet HÖK 20 OFR AKV samt redogörelsetext för nämnda avtal. Redogörelsetexten beskriver nyheter och ändringar i HÖK 20 inklusive samtliga protokollsanteckningar. Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 20) beskrivs i separat cirkulär och redogörelsetext (Cirkulär 20:42).

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset