Publicerad 8 november 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFR Allmän kommunal verksamhet

Den 3 november 2020 enades parterna om ny HÖK 20 för OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Parter i denna Huvudöverenskommelse är SKR och Sobona samt OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV), dvs. Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet.

  • I HÖK 20 har parterna enats om ett 41 månader långt avtal med löpperiod 2020-11-01 till 2024-03-31. Avtalet är inte uppsägningsbart under avtalsperioden.
    Det innebär en lång avtalsperiod som ger möjlighet till verksamhetsutveckling.
  • Löneavtal (bilaga 1) gäller fr.o.m. 2020-04-01.
    Avtalet innebär retroaktiva lön från och med 1 april.
    Avtalet är utan angiven nivå och saknar således garanterat utfall.
  • Allmänna bestämmelser (bilaga 2) - AB 20 - gäller fr.o.m. 2020-11-01, där annat inte anges. O-tillägg räknas upp fr.o.m. 2021-04-01.

Detta cirkulär innehåller avtalet HÖK 20 OFR AKV samt redogörelsetext för nämnda avtal. Redogörelsetexten beskriver nyheter och ändringar i HÖK 20 inklusive samtliga protokollsanteckningar. Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 20) beskrivs i separat cirkulär och redogörelsetext (Cirkulär 20:42).

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.