Publicerad 15 september 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 20:12.

Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med Svenska Kommunalarbetareförbundet om att förlänga undantaget från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset