Publicerad 3 juli 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Förändring i sommarjobbssatsning från och med september

Den 2 juli beslutade regeringen om vissa förändringar av årets satsning på sommarjobb. Bland annat utökas tidsperioden till att gälla fram till årsskiftet. Satsningen kommer därför att byta namn till sommarjobb och jobb för unga. Inga befintliga överenskommelser med kommunerna ska ändras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.