Publicerad 3 februari 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Ett starkare skydd för välfärdssystemen

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen (2007:612) och i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssyste­men (underrättelselagen). Lagändringarna syftar till att förstärka det straffrättsliga skyddet för välfärdssy­stemen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset