Publicerad 29 januari 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i samarbete med arbetsgivarorganisationerna Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Svensk Handel, tagit fram ett läkarintyg avsett för sjuklöneperioden, dag 1-14. Avsikten är att intyget ska ersätta de många olika varianter på sjuklöneintyg som används av hälso- och sjukvården och ge arbetsgivaren relevant och tillräcklig information om arbetstagarens nedsatta arbetsförmåga under sjuklöneperioden.

SKR har även tagit fram en särskild arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning. SKR bedömer att Försäkringskassans intyg inte bör användas av hälso- och sjukvården i de fall där patienten behöver ett läkarintyg i förhållande till sin arbetsgivare. Läkarintyget för arbetsgivare har tagits fram då hälso- och sjukvården dels behöver ta hänsyn till den nya dataskyddsförordningen, GDPR, dels följa Socialstyrelsens intygsföreskrifter. I SKR:s arbetsgivarversion av Försäkringskassans intyg tydliggörs att syftet med läkarintyget är att det är avsett för arbetsgivaren.

Intyget har tagits fram gemensamt av avdelningen för arbetsgivarpolitik och avdelningen för vård och omsorg på SKR.

Båda läkarintygen finns digitalt i Ineras intygsapplikation Webcert som de flesta regioner är anslutna till för att utfärda intyg. För de verksamheter som inte har tillgång till intygen i Webcert, har SKR tagit fram PDF-versioner av intygen. Intygen är avsedda att användas nationellt.

På SKR:s hemsida tillhandahålls en FAQ där de frågor som är mest frekventa besvaras. Listan av frågor uppdateras kontinuerligt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.