Publicerad 9 november 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december. Eftersom inget avtal mellan SKR och Kommunal för löner 2020 slutits förrän nu, publiceras definitivt OPI 2020 först idag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.