Publicerad 9 november 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december. Eftersom inget avtal mellan SKR och Kommunal för löner 2020 slutits förrän nu, publiceras definitivt OPI 2020 först idag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset