Publicerad 25 november 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet).

Avtalet ersätter de två BEA 17 i lydelse 2019-01-01 tecknade med ovan nämnda motparter och gäller tillsvidare från och med den 1 november 2020 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader.

Rekommendation till beslut
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset