Publicerad 25 november 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet).

Avtalet ersätter de två BEA 17 i lydelse 2019-01-01 tecknade med ovan nämnda motparter och gäller tillsvidare från och med den 1 november 2020 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader.

Rekommendation till beslut
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.