Publicerad 22 juni 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Beslut och justeringar i RIPS för år 2020

I detta cirkulär beskrivs bakgrunden till 2020 års beslut om vilka antaganden som ska tillämpas för beräkning av pensionsskulden. Tidigare riktlinjer har justerats. SKR:s vd har fattat beslut om nya riktlinjer. Senaste utgåvan av riktlinjerna heter ”RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2020)”.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset