Publicerad 22 juni 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Beslut och justeringar i RIPS för år 2020

I detta cirkulär beskrivs bakgrunden till 2020 års beslut om vilka antaganden som ska tillämpas för beräkning av pensionsskulden. Tidigare riktlinjer har justerats. SKR:s vd har fattat beslut om nya riktlinjer. Senaste utgåvan av riktlinjerna heter ”RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2020)”.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.